ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 
 
           

                          กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558  

    ภาพกิจกรรมล่าสุด

ประชาคมหมู่บ้าน


เวทีประชาคมเพื่อรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


อำเภอสันป่าตองยิ้มเคลื่อนที่วันเด็กประจำปี 2558การแข่งขันกีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17


ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557Bigcleaning Day


โครงการจัดเก็บขยะคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม


โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง


โครงการ อบต. พบประชาชน  (อำเภอยิ้ม)

       
          โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

         
                 โครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์

            
                     โครงการปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนฯ

                    
                                                               ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์                             
                      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

                       

                                    โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนตำบลแม่ก๊า

                              
                                          โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย
 
                             
                                 
           สานฝันบัณฑิตน้อย

                              
                                                    วันสตรีสากล
                             
                            โครงการเสวนาส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า
  
                         

                           ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน (2558 - 2560

                       
                                         กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 16
                        
                                  มอบผ้าห่มกันหนาวร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมฯ หน่วยที่ 13
                                 
                           งานวันเด็ก อบต.แม่ก๊า ประจำปี 2557
                             
                                           
                                                งานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง        


                                   
                                                 โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

 
                         
       
       
    ประเพณีลอยกระทง                      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

                               
      เปิดประชุมสภาครั้งแรก                                       แถลงนโยบาย

                                    
       รับสมัครเลือกตั้ง 56                                       ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ             
                                                                 
                           
กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊า                   อบรม อปพร.             
                               
  
                      
  ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน                    ปล่อยปลาบริเวณวัดอินทะวิชัย (แม่ข่อง)                     
                        
           มอบเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
                                                                       โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
                      
           โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
                  และป้องกันโรคไข้หวัดนก
                โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
                        
               โครงการถวายเทียนพรรษา               โครงการอบรมการเพาะเห็ด             
      
                               

          โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ          โครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อปูน

                              
               ประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้าน                         พิธีพระราชทานเพลิงศพ    

                                          

                                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสภาพถนนเลียบน้ำปิง


                                                      
                                                        องค์กรสาธารณะประโยชน์


                                        
                            ฟุตซอลสภาเด็ก                             กิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง

                                         
      กิจกรรมพบเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊า     ประเพณีรดน้ำดำหัวฯ สืบชะตาหลวงตำบลแม่ก๊า

                                           
           เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลแม่ก๊า         โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช
 
                      
      โครงการอุ้ยสอนหลาน              ประชาคมหมู่บ้าน           โครงการผู้สูงวัยดูแลลูกหลาน

   
                  
   การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส           อบรมป้องกันการถูกล่อลวง   อบรมอาชีพด้านการประมง ปี 2556

                  

      กิจกรรมวันลอยกระทง 2555       งานข้าวเหนียวสันป่าตอง        การแข่งขันกีฬาแม่ก๊าสันพันธ์
                                                                                              ต้านยาเสพติดครั้งที่ 15


       
งานวันเด็กประจำปี 2556        ตรวสุขภาพประจำปี 2556

 

แหล่งท่องเที่ยว 


วัดพระเจ้าตนหลวง

เข้าเยี่ยมชมวัดป่าเจดีย์เหลี่ยม

เข้าเยี่ยมชมวังมัจฉา
หน้าวัดอินทะวิชัย (แม่ข่อง)
 

เข้าเยี่ยมชม

 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

  
สอบราคาซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ๑๔ หมู่บ้าน ภายในตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 7 คน
  
  
  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววีปลายตัด ลำเหมืองบ้านทรายมูล หมู่ ๖
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 7 คน
  
  
  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ๓ จุด (หมู่๑๓,หมู่ ๗,หมู่๑๒)
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 24 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑ซอยลำเหมืองขี้นา
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 19 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
มีคนดู 39 คน
  
  
  
สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อลำเหมืองเย็น หมู่ ๕ บ้านสันกาวาฬ(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
มีคนดู 40 คน
  
  
  
สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๘ บ่อ ลำเหมืองเย็น หมู่ ๕ บ้านสันกาวาฬ(ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
มีคนดู 34 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓)
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557
มีคนดู 43 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ณ วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม บ้านหนองครอบ หมู่ที่ ๔
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557
มีคนดู 40 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ปฏิทินท่องเที่ยวเดือน สิงหาคม 2557
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557
มีคนดู 43 คน
  
  
| จำนวน : 12 | หน้า : 1 จาก 2 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2013 by www.maekha.org