ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประมวลภาพกิจกรรม                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                               ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
         โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว           คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและต่อเติมห้องนำ้ โรงเรียนวัดแม่ก๊า
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558
มีคนดู 29 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 26 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 23 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จัดเก็บ ขน กำจัดขยะ ภายในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 6 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 29 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
สอบราคาซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ๑๔ หมู่บ้าน ภายในตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 28 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววีปลายตัด ลำเหมืองบ้านทรายมูล หมู่ ๖
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 35 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ๓ จุด (หมู่๑๓,หมู่ ๗,หมู่๑๒)
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 49 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑ซอยลำเหมืองขี้นา
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 49 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
มีคนดู 64 คน
  
  
| จำนวน : 17 | หน้า : 1 จาก 2 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org