ผลิตภัณฑ์ชุมชน

                                                        ประมวลภาพกิจกรรม

                    

                    วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                               ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
         โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว           คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559
มีคนดู 83 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บันทึกการประชุมบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปิง เชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559
เมื่อ 22 มกราคม 2559
มีคนดู 76 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านทรายมูล อบต.แม่ก๊า
เมื่อ 26 ตุลาคม 2558
มีคนดู 171 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 ต.แม่ก๊า
เมื่อ 15 ตุลาคม 2558
มีคนดู 188 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 9 ตุลาคม 2558
มีคนดู 145 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อก๊าง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 183 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นตัน
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 191 คน
  
  
  
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๔ ซอยหน้าวัดหนองครอบ
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 171 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านลุงไหว
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 150 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านลุงฟอง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 131 คน
  
  
| จำนวน : 32 | หน้า : 1 จาก 4 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org