ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560  
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ก๊า
 
 

                                                                                           

                                                             โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

 
รดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
 
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
 
 
http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/100_resize.JPG
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 
  
  

                                            วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                                      วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนบ้านหนองครอบหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อ 17 ธันวาคม 2561
มีคนดู 6 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ 9
เมื่อ 3 ธันวาคม 2561
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองครอบหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เมื่อ 3 ธันวาคม 2561
มีคนดู 14 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 19 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านบ่อก๊าง
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 13 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบลำน้ำปิง) หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 18 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองปลาไหล หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 16 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขคคตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 15 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2561
มีคนดู 34 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เมื่อ 10 ตุลาคม 2561
มีคนดู 43 คน
  
  
| จำนวน : 133 | หน้า : 1 จาก 14 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org