ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                               ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
         โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว           คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เมื่อ 10 กันยายน 2558
มีคนดู 23 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อก๊าง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 55 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นตัน
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 60 คน
  
  
  
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๔ ซอยหน้าวัดหนองครอบ
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 56 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านลุงไหว
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 53 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านลุงฟอง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 51 คน
  
  
  
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๑ ถนนสายบ้านสันโป่ง-บ้านแม่ก๊า
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 52 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านร้องขุด
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 42 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 49 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ ๑๒
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 47 คน
  
  
| จำนวน : 28 | หน้า : 1 จาก 3 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org