ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                                          ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                  
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
                                    โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 5 คน
  
  
  
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2558
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 0 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 4 คน
  
  
  
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จัดเก็บ ขน กำจัดขยะ ภายในเขตตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 6 พฤษภาคม 2558
มีคนดู 19 คน
  
  
  
สอบราคาซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ๑๔ หมู่บ้าน ภายในตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 22 คน
  
  
  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววีปลายตัด ลำเหมืองบ้านทรายมูล หมู่ ๖
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 27 คน
  
  
  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ๓ จุด (หมู่๑๓,หมู่ ๗,หมู่๑๒)
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 43 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑ซอยลำเหมืองขี้นา
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 39 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
มีคนดู 54 คน
  
  
  
สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อลำเหมืองเย็น หมู่ ๕ บ้านสันกาวาฬ(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
มีคนดู 59 คน
  
  
| จำนวน : 16 | หน้า : 1 จาก 2 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2013 by www.maekha.org