ผลิตภัณฑ์ชุมชน

                                                        ประมวลภาพกิจกรรม

                    

                    วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                               ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
         โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว           คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

  
ประกาศ สอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559
มีคนดู 93 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บันทึกการประชุมบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปิง เชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559
เมื่อ 22 มกราคม 2559
มีคนดู 86 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านทรายมูล อบต.แม่ก๊า
เมื่อ 26 ตุลาคม 2558
มีคนดู 188 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 ต.แม่ก๊า
เมื่อ 15 ตุลาคม 2558
มีคนดู 193 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 9 ตุลาคม 2558
มีคนดู 158 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ่อก๊าง
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 188 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ หมู่ที่ ๓ บ้านต้นตัน
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 197 คน
  
  
  
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ ๔ ซอยหน้าวัดหนองครอบ
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 179 คน
  
  
  
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านลุงไหว
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558
มีคนดู 156 คน
  
  
| จำนวน : 33 | หน้า : 1 จาก 4 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org