ข่าวและบทความ
 
 

  
สอบราคาซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ๑๔ หมู่บ้าน ภายในตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 16 คน
  
  
  
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววีปลายตัด ลำเหมืองบ้านทรายมูล หมู่ ๖
เมื่อ 20 มีนาคม 2558
มีคนดู 21 คน
  
  
  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ๓ จุด (หมู่๑๓,หมู่ ๗,หมู่๑๒)
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 35 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๑ซอยลำเหมืองขี้นา
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558
มีคนดู 31 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557
มีคนดู 47 คน
  
  
  
สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๖ บ่อลำเหมืองเย็น หมู่ ๕ บ้านสันกาวาฬ(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
มีคนดู 51 คน
  
  
  
สอบราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๘ บ่อ ลำเหมืองเย็น หมู่ ๕ บ้านสันกาวาฬ(ปีงบประมาณ ๒๕๕๗)
เมื่อ 24 ตุลาคม 2557
มีคนดู 45 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓)
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557
มีคนดู 52 คน
  
  
  
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ณ วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม บ้านหนองครอบ หมู่ที่ ๔
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557
มีคนดู 52 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ปฏิทินท่องเที่ยวเดือน สิงหาคม 2557
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557
มีคนดู 47 คน
  
  
| จำนวน : 12 | หน้า : 1 จาก 2 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2013 by www.maekha.org