ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560  
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ก๊า
 
 

                                                                                           

                                            โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

 
รดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
 
 
 
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
 
 
http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/100_resize.JPG
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
 
  
  

                             วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อดอกดาวเรืองเพื่อจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 20 ตุลาคม 2560
มีคนดู 2 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองครอบ หมู่ 4
เมื่อ 17 ตุลาคม 2560
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง
เมื่อ 16 ตุลาคม 2560
มีคนดู 4 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 11 ตุลาคม 2560
มีคนดู 5 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 11 ตุลาคม 2560
มีคนดู 7 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (น้ำมันเชื้อเพลิง)
เมื่อ 3 ตุลาคม 2560
มีคนดู 9 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กีา
เมื่อ 3 ตุลาคม 2560
มีคนดู 11 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (ขยะ)
เมื่อ 2 ตุลาคม 2560
มีคนดู 15 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 กันยายน 2560
มีคนดู 12 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำกระถางดอกไม้แบบแขวน (ชนิดเหล็กดัด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อ 25 กันยายน 2560
มีคนดู 14 คน
  
  
| จำนวน : 78 | หน้า : 1 จาก 8 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org