ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
 
 
            ประมวลภาพกิจกรรม
 
  
  

                             วันสตรีสากลประจำปี 2559

 

                

                                                    โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลแม่ก๊า

                                                             วันเด็กประจำปี พ.ศ. 2559

กีฬาแม่ก๊าสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18

 

ประเพณียี่เป็งประจำปีงบประมาณ 2559

 

                          วันปิยมหาราช


                                                  
                                                                          Big  claennig Day

 
 
 
 

                                                                    

                                                                           โครงการถวายเทียนพรรษา

                                     
    ถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรม                                      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

                                         
     โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน                                 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
                                      
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว    คลิปแนะนำเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยคำบลแม่ก๊า
             

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

  
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เมื่อ 22 มิถุนายน 2559
มีคนดู 37 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อ 21 มิถุนายน 2559
มีคนดู 33 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ในเขตตำบลแม่ก๊า ราคากลาง 108,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา
เมื่อ 21 มิถุนายน 2559
มีคนดู 29 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ในเขตตำบลแม่ก๊า ราคากลาง 350,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา
เมื่อ 21 มิถุนายน 2559
มีคนดู 33 คน
  
  
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เมื่อ 1 มิถุนายน 2559
มีคนดู 56 คน
  
  
  
ประกาศ สอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
มีคนดู 56 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559
มีคนดู 131 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บันทึกการประชุมบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปิง เชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559
เมื่อ 22 มกราคม 2559
มีคนดู 109 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านทรายมูล อบต.แม่ก๊า
เมื่อ 26 ตุลาคม 2558
มีคนดู 228 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 ต.แม่ก๊า
เมื่อ 15 ตุลาคม 2558
มีคนดู 220 คน
  
  
| จำนวน : 38 | หน้า : 1 จาก 4 |          หน้าแรก   ก่อนหน้า    |     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by www.maekha.org